Categoriearchief: Besturen

Visie en moed

Deze week staat in het teken van Visie en Moed. Visie: de Engelsen zien een toekomst als één natie zonder bemoeienis van de EU. Daar geldt mijns inziens voor premier May meteen ook moed bij: doorgaan tot het bittere einde. President Macron heeft een stap naar de gele hesjes ondernomen: een gesprek waar alle vragen gesteld kunnen worden. De riscico’s hiervan zijn niet onaanzienlijk. Het zijn twee thema’s die horen bij het leiderschap van de programmamanager zoals beschreven door Prevaas cs. Lees verder Visie en moed

Programma’s voor bestuurders

Vorige week een interessante kick-off van een programma bijgewoond. Ik mocht in slechts 10 minuten uitleggen wat de kernpunten van de programmatische aanpak zijn. De doelgroep bestond uit een vijftal bestuurders van ziekenhuizen. De kernpunten van programma’s zijn: doelen, ontwikkelen en samenwerken (DOS). Uit de discussies daarna leid ik af dat de meesten de consequenties hebben begrepen. Lees verder Programma’s voor bestuurders

De aarzelende projectleider

Vorige week met een programmamanager en haar plaatsvervanger gesproken. Zij worstelen echt met het  op gang krijgen van de verschillende projecten in hun programma. De observatie van hen is dat de projectleiders wel willen maar het gebeurt niet. De projectleiders komen hun afspraken niet na onder het motto van de waan van de dag. Van de ambtelijk opdrachtgever hebben ze te horen gekregen: “het programma moet doorgaan, we hebben allerlei resultaten aan de raad beloofd. Jullie hebben budget, dus los het op.” Lees verder De aarzelende projectleider

Risico in programma is nog geen risico voor organisatie

Deze week heb ik een gesprek gevoerd met twee auditors van een programma. In een concept van een rapport dat ze hadden geschreven, maken zij tot mijn verrassing een onderscheid in risico’s voor een programma en de risico’s die daar uit voortvloeien voor de operationele processen van de betreffende organisatie. Lees verder Risico in programma is nog geen risico voor organisatie

Flexibiliteit in programma’s

Collega Bjorn Prevaas heeft onlangs een interessant blog gepubliceerd: Sturing op flexibiliteit met Strategy Testing. Hij verhaalt daar over een innovatie die in programmamanagement is ontstaan bij het uitvoeren van ontwikkelingsprogramma’s. Dat zijn programma’s die beogen economische, sociale en fysieke verbeteringen te bewerkstelligen in minder ontwikkelde landen. Lees verder Flexibiliteit in programma’s

Niets nieuws onder de zon

Waarom batenmanagement nu opeens in de belangstelling staat is voor mij een raadsel. Voor het managen van programma’s is het sowieso niets nieuws: als je een programma opzet om doelen of baten te realiseren, zou je geen recht doen aan het begrip “management” door niet te letten of het wel helpt wat je aan het doen bent. Management staat namelijk voor het ervoor zorgen dat alles wordt gedaan om de baten/doelen te realiseren. Anders blijft het programma een papieren exercitie.

Lees verder Niets nieuws onder de zon

Sociale media en programma

Met ruim 30 programmamanagers hebben we tijdens de kwartaalbijeenkomst van de IPMA-groep programmamanagement de gevolgen van social media voor programmamanagement onderzocht. De rondleiders op deze tocht waren Migiel Gloudemans en Tom Gouman van Twynstra Gudde. Ze begonnen met te stellen dat met social media het regisseren van de communicatie een illusie is. Hoogstens kan je door mee te doen de discussie een beetje beïnvloeden, maar op een uitkomst sturen is heel moeilijk.

Lees verder Sociale media en programma