Categoriearchief: Kiezen voor programma’s

Coöperatief werken: programma of proces?

In Hedikhuizen is in november een coöperatie opgericht. Deze gaat alle inwoners voorzien van duurzame energie. En dat alles in eigen hand: aanleg, opslag, beheer, en distributie. Een droom van veel Nederlanders komt uit. Tijdens het PGMOpen van 7 februari jl heeft Eugène Kuis dit resultaat toegelicht. Lees verder Coöperatief werken: programma of proces?

Transitie ja of nee?

Op 7 februari heeft het PGMOpen een interessant inzicht gegeven in de theorie en praktijk van de transitie. Dat is een veelgebruikt begrip om een verandering te typeren. Praktijkmensen hebben (vanuit commerciële overwegingen?) namelijk de neiging 

hun opgave zo belangrijk mogelijk te maken, dus gebruik je een zo krachtig mogelijk woord om jezelf te profileren. Goed dat we een theoretische spreker hadden. Derk Loorbach in zijn keynote: “transities zijn maatschappelijke bewegingen die niet te managen zijn.”

 

Geboorte van een programma

Zaterdag heb ik de geboorte van een programma meegemaakt. Bijzonder? Ja, het gebeurde op een zaterdag in Eemnes, met 360 individuen die allemaal mee

Wachten op de stemming in Eemnes

werkten om 42 voorstellen te maken. Zij varieerden van bewoners, recreanten, tot boeren en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Al deze verschillende mensen en achtergronden toch samen aan 42 tafels met elkaar in gesprek! Lees verder Geboorte van een programma

Ruimte voor een programma

Gisteren een levendige en leerzame bijeenkomst bijgewoond over de bescherming en ontwikkeling van rivieroevers.

Je praat hier over een mogelijk programma van een waterschap, tien gemeenten, een provincie en rijkswaterstaat. Mij viel in de eerste plaats op hoe groot de ruimte is om van deze opgave een programma te maken. Of je dat uiteindelijk doet is afhankelijk van de wensen van alle participanten. Lees verder Ruimte voor een programma

Program Canvas leidt tot motto

Gisteren met een enthousiaste groep gemeenteambtenaren gewerkt aan een Program Canvas voor de invoering van de Omgevingswet. Dat heeft aan het einde van de dag een mooi motto opgeleverd.

 

Aan het werk met het canvas

Beginnen met de inhoud

Na een korte inleiding op programmamanagement en de inhoud van het Program Canvas ben ik met 12 gemeenteambtenaren begonnen de echte inhoud van een programma voor de invoering van de Omgevingswet in twee gemeenten vorm te geven. Ik verwachtte hier een zware discussie met een hoop vragen, omdat de inhoud en de verdere details van de Omgevingswet nog onduidelijk en onzeker zijn. Ook de consequenties van de wet voor gemeenten zijn mistig, op zijn zachtst gezegd.

Toch hadden we voor lunchtijd een grote ambitie als paraplu voor het totale programma en zes doelen waar iedereen het over eens was. Dit bereikten wij door eerste individueel na te denken over de ambitie en daar vervolgens -staand voor het canvas- in twee groepen van zes over van gedachten te wisselen. Die ambitie moet volgens mij in ieder geval het complete veld dekken. Dat de tekst daarvan nog saai en vrij ambtelijk klinkt vind ik geen bezwaar. En ook de doelen moeten in dit stadium goed zijn, zonder nu al de meest aantrekkelijke taal te vinden.

Prijsvraag

Om de ambitie wat meer dynamiek te geven heb ik onder de deelnemers een prijsvraag uitgeschreven voor het beste motto. Waarschijnlijk dankzij de hoofdprijs (een exemplaar van ons boek Program Canvas) had ik aan het eind van de dag 14 inzendingen. Een blijk van de creativiteit en betrokkenheid van de medewerkers  bij het nieuwe programma. De prijswinnende suggestie was MOOI. Aan de lezer laat ik het over te beslissen waar de letters voor staan.

Zwerm zoekt doel

De collega’s Eric Spaans, Gemma van der Ploeg en Ralf Resink hebben het boek met de interessante titel Hoe richt je een zwerm? uitgebracht. Het geeft de lezer een manier om effeczwermtief en efficiënt complexe vraagstukken te hanteren. Het is grappig dat ik dit boek in handen kreeg, nadat ik in mijn vorige blog het onderscheid had gemaakt tussen ingewikkeld en complex op basis van het gedachtegoed van David Snowden..

Lees verder Zwerm zoekt doel

Nu ook een Project Canvas

Als aanvulling op het program canvas hebben Rudy Kor, Jo Bos en ik het boek Project Canvas gepubliceerd. Gegeven de vele vragen die wij hebben gekregen naar aanleiding van het program canvas zijn we   aan de slag gegaan om een vergelijkbaar boek over het Project Canvas te maken. 3d-project-canvasEn ik mag wel zeggen: het ziet er nog beter en mooier uit dan zijn programma broertje! Zie verder: de vakmediashop. Ook collega Rudy Kor wijdt een informatief blog aan dit boek. Lees verder Nu ook een Project Canvas

Samen op zoek naar een programma

De gemeente Rotterdam heeft een interessant boekje over procesmanagement het licht doen zien. Onder leiding van projectmanager Hans van der Heijden hebben verschillende Rotterdamse professionals tien programma-, proces-, gebieds- en projectmanagers gevraagd naar hun ervaringen met procesmanagement.IMG_0010 Procesmanagement is vooral van belang bij het ontwikkelen van ideeën en het vinden van de volgende stap. Of het een project of een programma wordt is te vroeg om te beslissen. Eerst maar eens verkennen van mogelijkheden. Lees verder Samen op zoek naar een programma

Mensen voor methode

Innovatie en programmamanagement, dat was het thema van het jaarseminar van de usergroup MSP. Op een regenachtige dinsdagmiddag in een verbouwde fabriek van IBM in Amsterdam-West. Met ongeveer 70 deelnemers een sfeervolle en zinderende bijeenkomst met drie sprekers en zelfwerkzaamheid van de professionals. Mijn indruk is dat er een behoorlijke kloof bestaat tussen innovatie en MSP: innovatie koppelen velen aan ondernemerschap en MSP aan grote bureaucratieën (banken en overheid).

Snelheid, weinig geduld

De vraag is voor MSP welke aanpassingen in de methode noodzakelijk zijn om de „disruptions” in de maatschappij te kunnen opvangen. De huidige tijd vraagt om snelle vernieuwingen als motor van de economie; geduld met een planmatige en stapsgewijze aanpak die misschien na twee jaar iets oplevert is er niet meer. De drie verhalen van een begeleider van Startups,  een programmamanager en een jonge ondernemer concentreerden zich op de Lean Startup, een aanpak voor het snel van de grond krijgen van innovatie in een nieuwe onderneming. Ralf combineerde het innoveren van Lean met een verandertraject binnen de Rabo, Michiel begeleidt talloze initiatiefnemers van nieuwe business en Michaela ging in op haar ervaringen als nieuwe startup (en wel drie keer).

Het was dan ook niet verrassend dat de geest van deze drie verhalen, die allemaal enthousiasme, frisheid en eigen verantwoordelijkheid uitademden, in de workshops zwaar terug kwam. De bovengeschetste tegenstelling tussen „lerend ontwikkelen en ontwerpen” versus „beheerst ontwerpen en veranderen” kwam in veel discussies terug. Zo gepositioneerd verliest de degelijke methode het gauw van creatieve en open innovatie. Het positieve van innovatie probeerden de deelnemers in MSP op te nemen: meer flexibiliteit, minder structuur opleggen, te veel papier, meer bezieling en durven stoppen waren ideeën die MSP zouden verrijken.

Voorrang mensen boven regels

Het lijkt erop dat een methode als MSP (en andere waarschijnlijk ook) te groot en te onoverzichtelijk zijn geworden voor snelle innovaties. Prettig voor de controleurs en auditors onder ons. Voor de professionals een reden om de methode niet heilig te verklaren en de praktische ideeën om mensen voorrang te geven boven de regels gewoon in hun werk toe te passen. Afwachten of de methodologen het goedvinden is dan niet interessant meer.