Tag archieven: portfoliomanagement

Prioriteiten op basis doelen

Vorige week sprak ik een portfoliomanager die mij bijna verontwaardigd vertelde over zijn opdrachtgever: “Jij moet je maar niet bemoeien met de inhoud van projecten. Kijk jij nou maar naar tijd en geld. Daarvoor heb ik je aangenomen.” In het verdere gesprek bleek dat mijn gesprekspartner al een paar maanden bezig is alle lopende projecten te koppelen aan de veranderdoelen van de organisatie: kortere doorlooptijden, grotere klanttevredenheid en hogere kwaliteit van dienstverlening. Zijn opdrachtgever heeft het erg druk en riep opgewekt dat de portfoliomanager voor de dagelijkse gang van zaken bij de directeur ICT moest zijn. Deze besliste op zijn beurt dat de projecten die met het doel “kortere doorlooptijden” te maken hadden allemaal gefinancierd zouden worden en de andere niet voor het jaar 2016. Lees verder Prioriteiten op basis doelen

Bestuurders zeggen geen nee

Naar aanleiding van het Nationaal Projectmanagement Onderzoek in de zorg zijn vandaag veel van de deelnemers aan dat onderzoek bijeengekomen bij Twynstra Gudde. In de opening spraken mijn collega’s Debora Strijbos en Rudy Kor hun verbazing uit over enkele bevindingen. Ruim tweederde van de deelnemers zegt tevreden te zijn over het resultaat van de projecten. Toch constateren zij dat die goede producten veel tijd en geld hebben gekost, dat er nauwelijks is nagedacht over de beoogde effecten van die projecten en dat er achteraf bezien weinig effecten worden behaald (zie website). Ofwel: operatie geslaagd, patient overleden?

Lees verder Bestuurders zeggen geen nee