Tag archieven: Communicatie

Samen voor ons team

Als je het hebt over leiderschap van programmamanagers, gebruik je woorden als „samen”, „team” en „vertrouwen”. Dit is mijn conclusie na een eerste analyse van de gespreksverslagen die de initiatiefnemers van het PGMOpen de afgelopen weken hebben gepubliceerd op hun website. Als je woorden als samenwerking, samenwerken, met elkaar en gezamenlijk  daaraan toevoegt dan is het begrip samenwerking in een brede betekenis dominant (130 keer gebruikt) bij bijna alle programmamanagers. De andere woorden verbind, team en vertrouwen gebruiken minstens 14 van de 17 programmamanagers ruim 50 keer in het interview.

Lees verder Samen voor ons team

Program Canvas leidt tot motto

Gisteren met een enthousiaste groep gemeenteambtenaren gewerkt aan een Program Canvas voor de invoering van de Omgevingswet. Dat heeft aan het einde van de dag een mooi motto opgeleverd.

 

Aan het werk met het canvas

Beginnen met de inhoud

Na een korte inleiding op programmamanagement en de inhoud van het Program Canvas ben ik met 12 gemeenteambtenaren begonnen de echte inhoud van een programma voor de invoering van de Omgevingswet in twee gemeenten vorm te geven. Ik verwachtte hier een zware discussie met een hoop vragen, omdat de inhoud en de verdere details van de Omgevingswet nog onduidelijk en onzeker zijn. Ook de consequenties van de wet voor gemeenten zijn mistig, op zijn zachtst gezegd.

Toch hadden we voor lunchtijd een grote ambitie als paraplu voor het totale programma en zes doelen waar iedereen het over eens was. Dit bereikten wij door eerste individueel na te denken over de ambitie en daar vervolgens -staand voor het canvas- in twee groepen van zes over van gedachten te wisselen. Die ambitie moet volgens mij in ieder geval het complete veld dekken. Dat de tekst daarvan nog saai en vrij ambtelijk klinkt vind ik geen bezwaar. En ook de doelen moeten in dit stadium goed zijn, zonder nu al de meest aantrekkelijke taal te vinden.

Prijsvraag

Om de ambitie wat meer dynamiek te geven heb ik onder de deelnemers een prijsvraag uitgeschreven voor het beste motto. Waarschijnlijk dankzij de hoofdprijs (een exemplaar van ons boek Program Canvas) had ik aan het eind van de dag 14 inzendingen. Een blijk van de creativiteit en betrokkenheid van de medewerkers  bij het nieuwe programma. De prijswinnende suggestie was MOOI. Aan de lezer laat ik het over te beslissen waar de letters voor staan.

Kies je woorden goed

Een mooi gesprek tussen Joost Prinsen en Jeannine Hennis, minister van Defensie in de NRC van zaterdag. Wel een paar keer verdedigt de minister een stellingname en zegt dan: “In alle eerlijkheid..”. In de Kamer komt ze ermee weg, maar hier niet. Joost Prinsen kaatst terug: “Als je dit zegt, dan is alles wat je daarvoor hebt gezegd dus niet in alle eerlijkheid.” De minister belooft beterschap. Lees verder Kies je woorden goed

Inleven in andere partij

“Ik verplaatste me in alle partijen.” Aldus de ex-minister van Financiën Jan Kees de Jager in de NRC van zaterdag. Hij legt de vinger precies op de factor waardoor hij een publiekslieveling is geworden: Inlevingsvermogen. Het opvallende is dat elders in de krant ook wat factoren worden beschreven waardoor je een brug kan slaan tussen partijen.  
Deze foto bekijken

Lees verder Inleven in andere partij

Verbinding als doel

De meest belangwekkende opgave voor de komende jaren hebben Rutte en Samsom nu neergelegd: Bruggen slaan. Mij schiet meteen het boek van collega Roelof Benthem in gedachten, getiteld Bruggen Bouwen. Los van de vraag of je nu bruggen slaat of bouwt, centraal staat de gedachte dat je in een programma met communicatie een verbinding probeert te leggen. De brug is het resultaat, verbinding is het doel.

Lees verder Verbinding als doel

Sociale media en programma

Met ruim 30 programmamanagers hebben we tijdens de kwartaalbijeenkomst van de IPMA-groep programmamanagement de gevolgen van social media voor programmamanagement onderzocht. De rondleiders op deze tocht waren Migiel Gloudemans en Tom Gouman van Twynstra Gudde. Ze begonnen met te stellen dat met social media het regisseren van de communicatie een illusie is. Hoogstens kan je door mee te doen de discussie een beetje beïnvloeden, maar op een uitkomst sturen is heel moeilijk.

Lees verder Sociale media en programma

Manipuleren hoort bij programmamanagers

“Manipuleren heeft een negatieve klank. Door het woord te gebruiken krijg ik wel de toehoorders in een actieve stand.” Aan het woord is Ronald van Aggelen, die zich helemaal toelegt op het verantwoord manipuleren van mensen, zodat de programmamanager zijn doelen kan realiseren. Tijdens de programmatafel van Twynstra Gudde heeft hij met een groep programmamanagers van organisaties als Coca Cola, Ahold, Transavia en Twynstra Gudde het woord manipuleren van zijn kant laten zien. 

Lees verder Manipuleren hoort bij programmamanagers

Meer dan communicatie met sociale media

Je kunt de krant niet opslaan of het gaat om hersenen (het brein) of de sociale media. Dus rijst ook de vraag wat dit voor programma’s te betekenen heeft. Ik beperk me tot de sociale media. (Rare term eigenlijk: zijn er dan ook asociale media?). Je praat bij sociale media over Twitter, Facebook, Linkedin, bloggen en dat soort dingen. De vluchtigheid van deze media is volgens mij iets wat een programmamanager moet incalculeren: een paar jaar geleden zou zijn programma nog in Second Life aangeboden moeten worden. Dat is inmiddels weggeëbt.

Lees verder Meer dan communicatie met sociale media

Communicatie en sturing

In een beleidsnota van een gemeente lees ik dat de leiding programmamanagement op dit moment vooral als instrument voor communicatie ziet. Daar wil men vanaf en er een sturingsinstrument van maken. Ik ben dan geïntrigeerd door zo’n opmerking. Wat bedoelt men met communicatie en waarin gaat sturing verder? Tenslotte zou het zo maar zo kunnen zijn dat communiceren ook sturen is. 

Het opvallende is dat deze gemeente zeer ambitieus is. De communicatie met de leden van het college is verbeterd, de beleidscyclus wordt van begin tot het einde doorlopen. Dankzij een goed bestuurlijk overleg is de samenwerking tussen voorheen versnipperd werkende afdelingen verbeterd. Als ik dat zo hoor, Is mijn eerste reactie: “tel je zegeningen.”

Lees verder Communicatie en sturing