Tag archieven: ProgramCanvas

Program Canvas duw in de rug voor klimaatprogramma

Het Program Canvas heeft het Platform Water Vallei en Eem een forse duw in de rug gegeven. De programmamanager Charles Rijsbosch heeft de besturen van 16 gemeenten rond Amersfoort

en het waterschap Vallei en Veluwe op één lijn gekregen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. De start van dit programma heb ik vorig jaar met een collega van Twynstra Gudde begeleid. Zie een eerdere blog van mij. Lees verder Program Canvas duw in de rug voor klimaatprogramma

Program Canvas leidt tot motto

Gisteren met een enthousiaste groep gemeenteambtenaren gewerkt aan een Program Canvas voor de invoering van de Omgevingswet. Dat heeft aan het einde van de dag een mooi motto opgeleverd.

 

Aan het werk met het canvas

Beginnen met de inhoud

Na een korte inleiding op programmamanagement en de inhoud van het Program Canvas ben ik met 12 gemeenteambtenaren begonnen de echte inhoud van een programma voor de invoering van de Omgevingswet in twee gemeenten vorm te geven. Ik verwachtte hier een zware discussie met een hoop vragen, omdat de inhoud en de verdere details van de Omgevingswet nog onduidelijk en onzeker zijn. Ook de consequenties van de wet voor gemeenten zijn mistig, op zijn zachtst gezegd.

Toch hadden we voor lunchtijd een grote ambitie als paraplu voor het totale programma en zes doelen waar iedereen het over eens was. Dit bereikten wij door eerste individueel na te denken over de ambitie en daar vervolgens -staand voor het canvas- in twee groepen van zes over van gedachten te wisselen. Die ambitie moet volgens mij in ieder geval het complete veld dekken. Dat de tekst daarvan nog saai en vrij ambtelijk klinkt vind ik geen bezwaar. En ook de doelen moeten in dit stadium goed zijn, zonder nu al de meest aantrekkelijke taal te vinden.

Prijsvraag

Om de ambitie wat meer dynamiek te geven heb ik onder de deelnemers een prijsvraag uitgeschreven voor het beste motto. Waarschijnlijk dankzij de hoofdprijs (een exemplaar van ons boek Program Canvas) had ik aan het eind van de dag 14 inzendingen. Een blijk van de creativiteit en betrokkenheid van de medewerkers  bij het nieuwe programma. De prijswinnende suggestie was MOOI. Aan de lezer laat ik het over te beslissen waar de letters voor staan.

Naar een gemeenschappelijke ambitie

Vandaag een mooi voorbeeld meegemaakt hoe een programmateam binnen een halve dag tot een gemeenschappelijke ambitie kan komen. vanveelnaareenVorige week kreeg ik de vraag of ik met een groep van 12 betrokkenen bij een regionaal klimaatprogramma de ambitie, doelen en inspanningen vorm kon geven. Daarbij hebben we op verzoek van de programmamanager gebruik gemaakt van het Program Canvas. Lees verder Naar een gemeenschappelijke ambitie

Efficiënte start met canvas

Het Program Canvas mag rekenen op een groot enthousiasme bij onze doelgroep. Gisteravond bleek dat weer tijdens een bijeenkomst van de PGM Community in Amersfoort. Ruim 20 professionals hadden de reis ondernomen om mee te werken aan de toepassing en verbetering van het canvas. „In korte tijd hebben we echt iets bereikt,” luidde het commentaar van een programmamanager. Lees verder Efficiënte start met canvas

Program Canvas gelanceerd

Tijdens het PGM Open van 4 februari 2016 hebben wij ons boek Program Canvas gelanceerd. Samen met Björn Prevaas en Hans Cremer hebben wij dit krachtige instrument voor het vormgeven van een programma gelanceerd. FullSizeRender
In twee workshops hebben Björn en ik het canvas zelf, de bijbehorende hulpvragen en posters aan ruim 40 deelnemers voorgelegd. Met veel enthousiasme hebben zij aan hun eigen programma gewerkt, de hulpvragen tegen het licht gehouden en nagedacht over de toepassing van het canvas in hun eigen organisatie.

Op de site van het PGM Open zullen de uitkomsten van allerlei sessies worden gepubliceerd.

Program Canvas inspireert

Het Program Canvas, dat Björn Prevaas, Hans Cremer en ik hebben ontwikkeld, inspireert tot een Project Canvas. Sinds enkele weken zijn Rudy Kor, Jo Bos, Björn Prevaas IMG_9687en ik (zie foto) bezig een Project Canvas te maken.

 

De analogie met het eerdere boek ligt voor de hand. Eind augustus zou het boek in de winkel moeten zijn. Uiteraard vergezeld van een koker met A0 posters en een set toelichtende kaarten.

 

 

Goed gesprek in programmateam

Afgelopen week heeft een team van de gemeente Amsterdam met mij een canvas gemaakt. Het was interessant hoe de simpele categorieën van het canvas tot verheldering en goede gesprekken leidden. De opgave waarover het team sprak, is actueel en urgent. De belangstelling van bestuurders, politici en burgers is groot, het is niet moeilijk voor de leider van de taakgroep toegang te krijgen tot het topmanagement. In dat licht blijkt het Program Canvas een sterk hulpmiddel te zijn, omdat het de kern van de opgave zichtbaar maakt. Lees verder Goed gesprek in programmateam

Herzien Program Canvas

Sinds de bijeenkomst van 12 maart zijn we druk bezig geweest om het Program Canvas aan te passen aan jullie opmerkingen en onze eigen ervaringen. We komen nu tot de volgende elementen van het canvas (progrcanvas(eng)toelichtingdef). Zoals aangekondigd doen we het vanaf nu in het Engels omdat de finale versie op het IPMA International gepresenteerd moet worden.
 

Lees verder Herzien Program Canvas