Tag archieven: Rol

De eeuwige strijd over het toewijzen van mensen

Met mijn collega Rudy Kor (en mede-auteur van het boek Project Canvas) heb ik afgesproken een serie blogs te maken over kwesties die wij hebben meegemaakt in onze advisering over projecten, programma’s en de dagelijkse routines. Ofwel over de relatie tussen het werken in projecten en programma’s enerzijds en het reguliere werk anderzijds. Hier is ons vierde blog, nu over de toewijzing van capaciteit aan een project of programma. Lees verder De eeuwige strijd over het toewijzen van mensen

IPM rollen

Onlangs hoorde ik van een organisatie die werkt met het zogenaamde integraal projectmanagement model, IPM. Dat onderscheidt vijf processen binnen een project met daaraan gekoppeld vijf rollen. Los van de projectmanager introduceert IPM vier andere rollen: risicomanager, omgevingsmanager, contractmanager en technisch manager. In elk project dienen deze vijf rollen door één of meer personen bezet te worden. Zoals dat in veel bureaucratieën gaat wil de organisatie deze rollen integraal overnemen voor programma’s. Kan dat en hoe ziet dat eruit? Lees verder IPM rollen

De externe projectleider

“Help, ik heb een projectleider van een extern bureau. Hoe stuur ik deze aan?” Deze vraag van een programmamanager, die ik vorige week kreeg, is niet de eerste die ik op dit gebied heb gehoord. In dit geval was het zo dat de eigen organisatie niet voldoende kwaliteit in huis had om zelf voor een projectmanager te zorgen: dus iemand ingehuurd.

Projectplan als basis nieuw contract

Er zijn twee varianten. Of de programmamanager gaat als opdrachtgever functioneren of een lijnmanager doet dat.

In beide gevallen laat de nieuwe opdrachtgever de externe projectleider een projectplan schrijven en dit in nauw overleg met de lijnmanagers of programmamanager vaststellen. Daarbij moet het belang van de lijnmanagers zwaar wegen, omdat het resultaat van het project uiteindelijk bedoeld is voor diezelfde lijnorganisatie.

Het officiële contract voor de inhuur van de externe projectleider regelt de verhouding tussen twee organisaties, maar de nieuwe opdrachtgever doet er goed aan de betreffende projectleider via het projectplan te hercontracteren. Daarmee krijgt hij de operationele leiding over de projectleider. Dat is verre te prefereren boven de situatie dat het bureau zelf de opdrachtgever speelt of de algemeen directeur die gecontracteerd heeft: de eerste kan de belangen van de gebruiker nooit behartigen en voor de laatste is de klus veel te operationeel.

Helemaal bont maakt een organisatie het als de directeur van de projectleider zitting neemt in de eventuele stuurgroep. Conform de richtlijnen van Prince2 moet dat, maar een dienstverlener die de eigen opdracht mede aanstuurt is nu precies wat niet moet. Iets met de slager en zijn eigen vlees toch?. Was dat niet één van de lessen van de commissie-Elias?