Moet je een stuurgroep hebben?

Een vraag waarin de nadruk op “moet” ligt: als een automatisme gaan veel programmamanagers en organisaties voorbij aan de vraag en richten een stuurgroep in zonder na te denken wat die moet doen en waarvoor hij haar nodig heeft.

Het korte antwoord is echter: nee, dat moet niet. Je hebt wel een opdrachtgever nodig om beslissingen goed te keuren en daarmee legitimiteit aan het programma te geven. Dat is één mens die vanwege de noodzakelijke bevoegdheden om beslissingen te kunnen nemen, aan de top van een organisatie staat.

Veel programma’s overschrijden de grenzen van één organisatie, zijn dus samenwerkingsvormen van verschillende organisaties. Dan moet je iets verzinnen om de bevoegdheden bij elkaar te krijgen. Dan is mijns inziens een stuurgroep echt noodzakelijk. Het zou dan wel zo moeten zijn dat deze in staat is vanuit de individuele bevoegdheden de voor het programma noodzakelijke bevoegdheden te delegeren naar één persoon die als opdrachtgever voor de programmamanager kan optreden.

Binnen één organisatie komt het natuurlijk ook voor dat er gewoon teveel programma’s zijn waardoor de topmanager geen capaciteit heeft om de gevraagde rol van opdrachtgever goed te spelen. Dan delegeert hij zijn bevoegdheid naar een manager in een lagere hiërarchische laag. Ter ondersteuning van de besluitvorming wordt dan ook een stuurgroep gevormd. Maar nogmaals, ter ondersteuning. De gedelegeerde opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk.

Ervaringen met het uitvoeren van programma's