Tag archieven: PGMOpen

Coöperatief werken: programma of proces?

In Hedikhuizen is in november een coöperatie opgericht. Deze gaat alle inwoners voorzien van duurzame energie. En dat alles in eigen hand: aanleg, opslag, beheer, en distributie. Een droom van veel Nederlanders komt uit. Tijdens het PGMOpen van 7 februari jl heeft Eugène Kuis dit resultaat toegelicht. Lees verder Coöperatief werken: programma of proces?

Transitie ja of nee?

Op 7 februari heeft het PGMOpen een interessant inzicht gegeven in de theorie en praktijk van de transitie. Dat is een veelgebruikt begrip om een verandering te typeren. Praktijkmensen hebben (vanuit commerciële overwegingen?) namelijk de neiging 

hun opgave zo belangrijk mogelijk te maken, dus gebruik je een zo krachtig mogelijk woord om jezelf te profileren. Goed dat we een theoretische spreker hadden. Derk Loorbach in zijn keynote: “transities zijn maatschappelijke bewegingen die niet te managen zijn.”

 

Vertrouwen en macht

Zoals ik in een eerder blog al schreef is vertrouwen één van de kernwoorden als je met programmaleiders spreekt over leidinggeven. 15 van de 17 programmaleiders die geïnterviewd zijn, gebruiken dat woord 47 keer, dus gemiddeld drie keer in één gesprek. Geïnspireerd door Han Nichting zijn ruim 20 deelnemers op het PGMOpen op vertrouwen doorgegaan.

Intrigerend vind ik zelf het begrip macht. Het gebruik ervan is minder dan van het woord vertrowen: 12 programmaleiders noemen het gemiddeld ruim 2 keer per gesprek. Vaak in combinatie met een negatieve betekenis: machtsspelletje, onmacht, machtspositie en “met de vuist op tafel slaan”.  Reden voor mij om naar de sessie met Jeroen Fukken en Dirk-Jan de Bruyn te gaan. Lees verder Vertrouwen en macht

Programmaleider doet de goede dingen

De opening van het PGMOpen was vandaag spetterend: Jeroen Smit vertelde in korte tijd hoe de toekomstbestendige programmaleider eruit ziet. In een paar woorden: deze doet de goede dingen. Dat criterium bestaat volgens Smit weer uit drie onderdelen: betrokkenheid, diversiteit en integriteit. Ik geef hieronder een uitwerking enigszins gebaseerd op wat Smit betoogde.

Ik sta er als persoon voor Lees verder Programmaleider doet de goede dingen

Samen voor ons team

Als je het hebt over leiderschap van programmamanagers, gebruik je woorden als „samen”, „team” en „vertrouwen”. Dit is mijn conclusie na een eerste analyse van de gespreksverslagen die de initiatiefnemers van het PGMOpen de afgelopen weken hebben gepubliceerd op hun website. Als je woorden als samenwerking, samenwerken, met elkaar en gezamenlijk  daaraan toevoegt dan is het begrip samenwerking in een brede betekenis dominant (130 keer gebruikt) bij bijna alle programmamanagers. De andere woorden verbind, team en vertrouwen gebruiken minstens 14 van de 17 programmamanagers ruim 50 keer in het interview.

Lees verder Samen voor ons team

Program Canvas gelanceerd

Tijdens het PGM Open van 4 februari 2016 hebben wij ons boek Program Canvas gelanceerd. Samen met Björn Prevaas en Hans Cremer hebben wij dit krachtige instrument voor het vormgeven van een programma gelanceerd. FullSizeRender
In twee workshops hebben Björn en ik het canvas zelf, de bijbehorende hulpvragen en posters aan ruim 40 deelnemers voorgelegd. Met veel enthousiasme hebben zij aan hun eigen programma gewerkt, de hulpvragen tegen het licht gehouden en nagedacht over de toepassing van het canvas in hun eigen organisatie.

Op de site van het PGM Open zullen de uitkomsten van allerlei sessies worden gepubliceerd.

Allianties floreren door gemeenschappelijke visie

Er zijn veel overeenkomsten tussen programma’s en allianties. Dat is mijn conclusie na het horen van de presentatie van Prof Ard-Pieter de Man op het PGM Open van 4 februari. Volgens prof De Man zijn allianties samenwerkingsverbanden tussen onafhankelijke organisaties met een gemeenschappelijk doel, gezamenlijke besluitvorming, gezamenlijke kosten en baten, een niet-hiërarchische verhouding tussen partijen, een open einde en incomplete contracten. Op het moment dat  prof De Man het criterium gemeenschappelijk doel noemt gaat de programmamanager meteen rechtop zitten: dat lijkt op een programma.

Lees verder Allianties floreren door gemeenschappelijke visie

Kennis, kunde en kassa

Op het PGM Open heeft Peter van den Ende verteld over zijn belevenissen in de wereld van lading-diefstallen. Deze criminaliteit kost de sector per jaar ongeveer 350 miljoen Euro. Reden voor Peter om een fieldlab van de corridor Venlo-Rotterdam te maken: om geen kennis over de muur te gooien bij een kunde-organisatie zoals de politie is, maar om kennis en kunde te verbinden en ook oog te hebben voor “kassa”, namelijk meedoen aantrekkelijk maken voor private partijen. Deze opzet is geslaagd: het aantal incidenten is in de corridor gedaald van 74 naar 0. Lees verder Kennis, kunde en kassa

PGM als waarde creatie

Met de Kerstdagen ben ik weer eens in Michel Thiry Program Management gedoken. Het valt op hoezeer zijn opvatting overeenkomt met wat wij met programmamanagement (pgm) bedoelen. Hij ziet pgm als waarde creatie voor de business. Het gaat niet alleen om het leveren van producten, maar om een verandering die profijtelijk is voor de strategie van een bedrijf. Sterker nog, pgm ziet hij als dé manier om een strategie tot uitvoering te brengen.  Lees verder PGM als waarde creatie