Herzien Program Canvas

Sinds de bijeenkomst van 12 maart zijn we druk bezig geweest om het Program Canvas aan te passen aan jullie opmerkingen en onze eigen ervaringen. We komen nu tot de volgende elementen van het canvas (progrcanvas(eng)toelichtingdef). Zoals aangekondigd doen we het vanaf nu in het Engels omdat de finale versie op het IPMA International gepresenteerd moet worden.
 

We vinden de verhaallijn van Why via How naar What nog steeds krachtig, mede dankzij het werk van Simon Sinek. De elementen zijn als volgt: Context, Reasons en Ambitions. In onze optiek leiden Context en Reasons tot een Ambition. We hebben Probleemstelling vervangen door Reasons (aanleiding) om het negatieve karakter van probleem te vermijden. Het gaat volgens ons om de aanleiding of trigger waardoor je nu in actie moet komen.
 
Vervolgens gaan we over naar de How: Objectives en de Strategy. Bedoeld zijn hier de algemene doelstellingen van het programma (vaak vervat in termen als meer, beter, minder, minder, minder). De Strategy is dan de programmastrategie: hoofdlijnen en aanknopingspunten om de doelen te bereiken.
 
Die Strategy wordt beïnvloed door belangen en belanghebbenden, vandaar dat Stakeholders verwijst naar het strategieproces. Zowel Ambition als Strategy als Benefits leiden ook tot een scoping die bestaat uit Out of Scope en Undesired Outcomes. 
 
Vanuit de Strategy worden Benefits, Outputs and Activities gedefinieerd: the What. Oorspronkelijk hadden we hier ook middelen aan toegevoegd. Dat leidde tot veel opmerkingen. We hebben die nu Key Resources genoemd en gekoppeld aan Governance. 
 
Vanuit deze drie elementen (Ambition, Strategy, Benefits) kan je overstappen naar Governance en Key resources omdat dit de vertalingen van Who en With vormen van het What. Het element Governance is erin gekomen in plaats van Organisatie op uitdrukkelijk verzoek van jullie. Hetzelfde geldt voor Key Resources, Constraints, Threats, and Opportunies. De Stakeholders laten zich ook hier laten zien maar dat hebben we niet twee keer opgenomen. In de toelichting denken we dat ook partnerships en alliances hier een plaats kunnen krijgen.
 
We komen daarmee uit op één canvas om verwarring en niet-bedoelde effecten te voorkomen. Het staat iedereen natuurlijk vrij om hierin weer deel-canvassen te zien. Bijvoorbeeld kan je van Stakeholders of Governance op zich weer aparte canvassen maken. Daar willen we nu nog geen stappen in zetten. Ook de volgorde is niet dwingend voorgeschreven. Het lijkt ons een gedachtengang die uit te leggen valt. Het staat elke gebruiker uiteraard vrij een werkvolgorde te kiezen die het beste past bij zijn/haar klus.
 
Dit canvas met deze 16 elementen willen we in het vervolg gaan gebruiken voor een beschrijving van de 20 programma’s waarmee we de presentatie willen onderbouwen. Dat vergt van degenen die een programma willen beschrijven en analyseren een zekere mate van discipline om ook deze categorieën te gebruiken op enigszins vergelijkbare wijze. In het plaatje hebben wij de operationele vragen bij de elementen toegevoegd. We gaan ook een iets uitgebreidere tekst maken (bv 1 a4 per element). 
 
<programcanvas (versie2.1).png>

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.