Wijkregisseur is programmamanager

Het beleidsprogramma van het kabinet beoogt onder andere 40 probleemwijken aan te pakken. De woningcorporaties staan klaar om de rol van wijkregisseur op te pakken. Samen met gemeenten en andere instellingen willen zij de totale leefsituatie verbeteren. Daartoe zullen de corporaties de rol van programma manager op zich moeten nemen, ofwel de wijkregisseur. Dat legt meteen een enorme claim op deze organisaties. Want de corporaties willen wel, maar kunnen zij het ook?

De opgave van de wijkregisseur is niet simpelweg een heleboel huizen bouwen en vervolgens verhuren. Dat is de taak waaraan corporaties gewend zijn. Het eerste wat de wijkregisseur moet kunnen, is goed luisteren naar de partners: de gemeente, schoolbesturen, welzijnsinstelingen. Zij moet de belangen van al deze organisaties, maar ook hun kennis en ervaringen aftappen en inzetten ten gunste van de wijk. Dus creativiteit, flexibiliteit en inlevingsvermogen.

Het tweede kenmerk van de effectieve wijkregisseur is een strategisch of lange termijn perspectief schetsen en vasthouden. Het realiseren van mooiere, veiliger etc wijken is een zaak van lange adem, vallen en opstaan en vasthouden. De regisseur en de deelnemende partijen moeten dat weten. Vooral de gemeente heeft met een dergelijk perspectief moeite: een termijn van 4 jaar (verkiezingen!) is veel te kort. De regisseur zal dus om moeten kunnen gaan met deze spanning. Als de regisseur (vanuit de corporaties) teveel alleen het eigen perspectief vertegenwoordigt gaat het mis.

Het derde kenmerk is dat de wijkregisseur intern gaat stuiten op de organisatorische condities van de corporaties die niet allemaal gunstig zullen zijn voor haar taak. Flexibel en kundige personeel ter ondersteuning, open en samenwerkende managers en geduldige en vasthoudende bestuurders zijn een paar van die condities. De wijkregisseur zal voor de corpoartie zelf een veranderaar moeten zijn om haar doelen te kunnen bereiken. Aedes (zie Aedesnet), als koepel van de meeste corporaties, heeft het concept van Maatschappelijk Ondernemen ontwikkeld waarin aan dit aspect veel aandacht wordt besteed. Maar net als met andere veranderingen zal er veel tijd verstrijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.