Veiligheid boven alles

Voor het PGM Open van 5 februari ben ik samen met Frederik Jansen bezig met het thema Veiligheid. Wij merken dat de sector aan een transitie bezig is: van een traditionele overheidstaak wordt het een gebied waar publieke en private sector in nauwe samenwerking actief zijn.

Veel gemeenten, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, Veiligheidsregio’s en bedrijven hebben programmamanagers aan het werk om allerlei nieuwe perspectieven te realiseren. Samenwerken tussen de diverse partijen is een belangrijk kenmerk van die programma’s: partijen zijn in grote mate van elkaar afhankelijk.

Gedurende drie uur zullen wij aan drie programmamanagers gaan vragen hoe zij de samenwerking tussen partijen benaderen, hoe zij de prestaties die de sector moet leveren, realiseren en hoe zij de belangen van al die partijen bij elkaar brengen. Hier kunnen veel geïnteresseerden wat opsteken.