Samen werken aan veiligheid

Samen werken aan veiligheid is de titel van één van de thema’s van het PGM Open. Vandaag heb ik dat met de sprekers doorgenomen. De algemene teneur is dat veiligheid geen goed is dat de overheid levert in haar hoedanigheid van „zwaardmacht”. Eerder is het zo dat de overheid faciliteert: de mogelijkheden schept dat veiligheid horizontaal ontstaat in allerlei netwerken van overheden, non-gouvernementele organisaties, bedrijven, en individuele burgers. Daarmee treedt een horizontalisering van de informatiestromen op.


Grenzen overschrijden

De drie sprekers hebben alle drie ervaring met het bouwen van een programma in een krachtenveld van autonome partijen die iets willen en iets kunnen. Problemen zijn grenzen overschrijdend: gemeentegrenzen, provinciegrenzen en lands grenzen. Maar ook de grenzen van organisaties. Het probleem van ladingdiefstal speelt zich misschien af op een parkeerplaats van Van der Valk, maar de effecten verspreiden zich door de gehele keten heen en vereisen dan ook een optreden dat recht doet aan deze situatie.

Met Frederik Jansen betreden de deelnemers aan het PGM Open de wereld van innovatie op het gebied van het voorbereiden en bestrijden van ongelukken: brandweer. GGD, gemeente, veiligheidsregio, Openbaar Ministerie, politie, universiteit, onderzoeksinstellingen, industrie en adviesbureaus. Hij leert de deelnemers hoe zo’n divers gezelschap samenkomt.

Collectieve ambitie

Peter van den Enden is een zeer betrokken programmamanager die naar aanleiding van een vraag uit de transportsector de aanpak van ladingsdiefstallen programmatisch heeft aangepakt. Hij heeft partijen gestimuleerd om een collectieve ambitie te vormen en vervolgens te realiseren. Met deze ervaring is hij nu programmamanager van Sensing waarin bedrijven en technologieën bij elkaar komen om de opsporingsdiensten in staat te stellen effectiever tegen deze vorm van misdaad op te treden.

Ontdekkingsreis

Peter Reijnders tenslotte heeft te maken met een vorm van misdaad (kinderporno) die alle grenzen overschrijdt. Hij bouwt een samenwerkingsnetwerk met onder andere KLM, reisorganisaties, Terre des Hommes, ambassades, opsporingsdiensten, softwarebedrijven, Interpol etc. Letterlijk ziet hij zijn opgave als een ontdekkingsreis.

Kant-en-klare oplossingen zijn er niet. Programmamanagement moet volgens deze sprekers gezien worden als kennis verwerven, ontwikkelen en voortdurend aanpassen aan de veranderende werkelijkheid.