Regisseur wordt commissaris

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat was er eerder bij dan ik. Ergens in oktober heeft men besloten de door Veerman voorgestelde Deltaregisseur om te dopen tot Deltacommissaris. Kon ik enkele weken geleden nog meesmuilend doen over het gebruik van het woord regie en regisseur, V&W zag de gevaren van verhullend taalgebruik al eerder en ging spreken van een commissaris. Via openbare documenten en uitlatingen probeer ik er achter te komen waar het verschil zit.

Eén lijn

In september 2008 is de commissie Veerman met haar rapport gekomen over de noodzaak tot het nemen van maatregelen tegen te veel zeewater door de klimaatverandering en tegen het gebrek aan zoet water. Eén van de aanbevelingen is de aanstelling van een Deltaregisseur die alle departementen en medeoverheden op één lijn moet houden. De commissie schrijft:

“De Deltaregisseur zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming die plaatsvindt in de ministeriële stuurgroep en is tevens verantwoordelijk voor de voortgang en samenhang van het proces. Hiervoor krijgt hij van genoemde ministers de benodigde (gemandateerde) bevoegdheden. Hij vertaalt, in goed overleg met de betrokken ministeries en de regionale bestuurders, de nationale opgaven voor de komende

100 jaar (vastgelegd in termen van maatregelen in een Deltaprogramma) naar concrete regionale opgaven voor de komende 25 jaar. 

“De Deltaregisseur houdt de koers van het Deltaprogramma vast, schept een nationaal kader, faciliteert en stimuleert (nationaal én regionaal), en waar nodig hakt hij knopen door. Hij verbindt de verschillende bestuurslagen (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) maar betrekt ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Hij houdt continu het nationale belang in het oog, mede via de Nederlandse vertegenwoordiging voor de waterveiligheid in EU-gremia en door de omzetting van EU-richtlijnen in nationale wet- en regelgeving. Taken en bevoegdheden van de Deltaregisseur worden in de nieuwe Deltawet  vastgelegd.”

Tweede Kamer

 

In het afgelopen najaar heeft de staatssecretaris de term veranderd. In een motie zegt de Tweede Kamer: “overwegende, dat deze functionaris gepositioneerd wordt op het kruispunt tussen Rijk en regio en tussen ambtenarij, bestuurders en politiek, zodat voortvarend kan worden toegewerkt naar besluitvorming.” 

 

Het ministerie zelf in een bericht waarbij de benoeming van Wim Kuyken tot Deltacommissaris wordt aangekondigd:

“De Deltacommissaris krijgt het mandaat om het belangrijke en complexe Deltaprogramma voortvarend vorm te geven en te doen uitvoeren in een nauwe samenwerking tussen de betrokken ministeries en onder meer waterschappen, provincies en gemeenten.” Dezelfde woorden las ik ook al in het advies van Veerman.

Vertegenwoordiger van de regering

Tenslotte dan maar gegoogled op regeringscommissaris. Op de site woorden.org vinden we als definitie: iemand die de regering in een college vertegenwoordigt. Hiermee is wel aangegeven dat het om meer dan symboliek gaat: een officiele status als vertegenwoordiger van de regering (die zoals we weten met een mond spreekt). Kortom, iets meer dan regisseren dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.