Program Canvas aangevuld

Afgelopen week hebben we met 20 gemotiveerde programmamanagers verder gewerkt aan het testen van de Program Canvas. Al eerder deden we dat met deelnemers aan het PGM Open. Ook deze keer enthousiaste en opbouwende reacties.

Financiële consequenties 

De grote lijn van de opmerkingen is dat de kansen/bedreigingen en financiën laat in het proces aan de orde komen. Veel deelnemers stelden dat een ProgramBrief toch echt in moet gaan op de financiële consequenties in hoofdlijjnen en op de dynamiek in de omgeving. Ook de governance werd door enkelen gemist. 

Daar staat tegenover dat ingaan op de inspanningen in de Program Brief al teveel op operationeel niveau zit. Ook de belanghebbenden en randvoorwaarden/afhankelijkheden verdienen meer aandacht, aldus de aanwezigen. 

Wij hebben als initiatiefnemers een behoorlijke huiswerkopdracht gekregen. Eind maart willen we een herzien concept van de Program Canvas klaar hebben en voorleggen aan de deelnemers. Ook willen we voor de zomervakantie van ongeveer 20 programma’s korte beschrijvingen van uitkomst en wijze van werken met de Program Canvas hebben. Enkele deelnemers hebben zich al gemeld met voorbeelden van programma’s. We zijn echter op zoek naar nog meer voorbeelden, dus mail naar: pgmopen@programcanvas.nl