Natuurverdubbelaar: maak er een programma van

De natuurverdubbelaar roept dagblad Trouw in het afgelopen weekend. Onder deze reclameachtige kop rapporteert het dagblad over een initiatief van de gezamenlijke natuurorganisaties om met een nieuw elan aan nieuwe natuur in Nederland te gaan bouwen. De laatste jaren staat de sector onder druk van bezuinigingen. Staatssecretaris Henk Bleker heeft de afgelopen twee jaar fors gestreept in allerlei plannen, heeft het eigen Staatsbosbeheer gehalveerd en het natuurbeleid gedecentraliseerd naar de provincies (zonder de bijbehorende middelen).


Ophouden met klagen

Onder leiding van Kris Kalden van Staatsbosbeheer en Johan van de Gronden van Wereld Natuurfonds hebben alle natuurorganisaties een nieuwe aanpak afgesproken. Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA  zal weinig verandering brengen. Dus tijd om op te houden met klagen en een nieuwe start te maken, los van de overheid. De versnippering van landschap en natuurorganisaties moet ophouden. De natuurclubs willen één gezamenlijke visie, en willen gezamenlijk werken aan verschillende activiteiten onder één paraplu. Niet één organisatie maar meer een branche-organisatie.

Gezamenlijke doelen voor verschillende initiatieven 

Mijns inziens roept dat om één gemeenschappelijk programma met als doelen: grotere kwaliteit van het landschap, meer biodiversiteit en een hogere robuustheid van de groene gebieden. Daarbij moeten de natuurorganisaties meer op eigen benen leren staan en inkomsten verwerven waardoor ze de beheersgebieden veel beter kunnen beheren en ontwikkelen. Niet alleen recreatie, maar ook bufferzones tegen hoog water, grondstoffen voor energieopwekking, zuiver drinkwater en opvang van CO2. Onder deze gezamenlijke doelen kunnen de verschillende initiatieven van de natuurclubs een plek krijgen.

Grotere geloofwaardigheid en legitimiteit 

Door de gezamenlijke doelen kunnen de uitvoerders meer samenhang in de initiatieven krijgen waarbij ze bereid moeten zijn om hun initiatieven om te buigen richting de gemeenschappelijke doelen. Dat zal de geloofwaardigheid van de natuursector sterk vergroten en ook de legitimiteit van de gehele sector versterken. Door er gezamenlijk een programma van te maken en ook gezamenlijk te sturen zal de energie van de organisaties op natuur worden gericht en niet op de interne organisatie.

Deelnemers PGM Open in actie voor de verdubbelaar?

Het zal nog de nodige organisatiekracht vergen om onderlinge verschillen te overbruggen, zeker nu de gemeenschappelijke vijand Bleker op de achtergrond verdwijnt. De sector zal de verleiding moeten weerstaan om af te wachten wat de overheid gaat doen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.