Een nieuw model SMART

De Algemene Rekenkamer heeft zes grote projecten van de regering doorgelicht. Het controle orgaan van de Tweede Kamer constateert onder andere dat het moeilijk is de projecten (die overigens in veel gevallen programma’s zijn) goed bij te sturen omdat de doelen niet scherp genoeg zijn geformuleerd. Een zeer zwaar argument van een hoog college van Staat om programmatisch naar beleidsactiviteiten te kijken.

Als voorbeeld noemt de Rekenkamer het OCW-project ICT in het onderwijs. Citaat: “door een integrale aanpak het gebruik van ICT inbedden in het onderwijs” en “een voorsprong op de ons omringende landen in doeltreffend gebruik van ICT realiseren”. Als we toen een programmaminister hadden gehad zou deze onmiddellijk aan de slag zijn gegaan met het “versmarten” van de doelen: hoe ziet de situatie van “volledige ingebedheid van ICT” er uit? Hoeveel leerlingen gebruiken ICT of hoeveel lesprogramma’s zijn in ICT te volgen enz. Bovendien kan de vraag worden gesteld (zie mijn weblog van 15 mei) hoe dichtbij deze doelen bij het ministerie zelf liggen: is het uiteindelijke doel niet sterk afhankelijk van de scholen? Kortom, vele vragen en operationaliseringen zijn nodig, voordat je echt kan beginnen. Terecht zeggen onze nationale rekenmeesters dat onder deze vage doelstellingen een heleboel geld uitgegeven kan worden en het is maar de vraag hoe gericht dat is. Voor de minister is het wel interessant omdat hij vrij snel kan zeggen dat het goed loopt, omdat er veel geld wordt uitgegeven. Het goed doordenken van de doelen en vervolgens de meest effectieve activiteiten erbij bedenken, kost veel tijd en levert een ongeduldige minister weinig mogelijkheden om snel te scoren.

Interessant is dat de Rekenkamer in een bijlage een andere definitie van SMART geeft: zij voegt de “C” toe die staat voor consistentie: consistentie in doelen en consistentie met de basisgegevens waarop de doelen zijn gebaseerd. Kortom, de AR presenteert op gehaktdag een nieuw model, de zgn. SMART-C. Vanaf heden in de showroom (zie Algemene Rekenkamer).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.